Wymogi stawiane przed współczesnymi przedsiębiorstwami powodują, że o ich zdolności konkurencyjnej decyduje szybkość z jaką potrafią się dostosować do zmian otoczenia organizacji. Zmian, które są determinowane szybkością rozwoju nauki i techniki, organizacje dostosowują się poprzez ciągłe doskonalenie i zmiany wewnętrzne. Ułatwiają to zadanie systemy zarządzania jakością, które swym zasięgiem obejmują praktycznie wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem naszych działań jest chęć poprawienia konkurencyjności organizacji, poprzez zagwarantowanie klientowi najwyższej jakości produktów lub usług. Jakość definiowana jest jako „spełnianie wymagań klientów”. Narzędziem pozwalającym osiągnąć powyższy cel jest system zarządzania jakością (SZJ), który wymaga uporządkowania i usprawnienia procesów zachodzących wewnątrz organizacji.

Wdrożony system ma zapobiegać powstawaniu błędów, a w razie ich wystąpienia ma pozwalać na ich wczesne wykrycie i korygowanie, tak aby klient otrzymał zamówiony wyrób spełniający jego oczekiwania. Największe znaczenie ma stosowanie standardów zabezpieczających przed powstaniem błędów, pozwalają bowiem wyeliminować związane z nimi koszty – korygowania błędów, reklamacji.

Aby system mógł skutecznie spełniać zadanie musi być indywidualnie dopasowany do hierarchii celów, specyfiki działania i potrzeb organizacji. Wymaga to rozpatrzenia szeregu zagadnień, wśród których są: zaangażowanie wszystkich członków organizacji w proces analizowania otoczenia w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, analizy ryzyka prowadzonych procesów, a następnie projektowania, wdrażania i doskonalenia SZJ.

Skuteczność naszych działań wspomagających wdrożenie systemu w organizacji stanowią skutecznie wdrożone, poparte certyfikatami, systemy zarządzania w organizacjach naszych Klientów. Jeśli planujesz wdrożenie lub chcesz doskonalić system zarządzania jakością skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 604 601 277.

© 2018 FTH TomTech