Previous Next

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala poprawić wynik finansowy firmy dzięki eliminacji wydatków związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożaru, wybuchu oraz poprzez obniżenie składki wypadkowej. Z chwilą wystąpienia wypadku, awarii lub katastrofy, nakłady jakie należy ponieść w celu usunięcia ich skutków są nieporównywalnie większe niż koszty działań prewencyjnych (szkoleń, wprowadzenia działań systemowych – systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

Wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, według PN-N-18001 lub OHSAS 18001, pozwala efektywniej zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemowe podejście do bezpieczeństwa pracowników nakierowana jest na podejmowanie działań prewencyjnych – monitorowanie proaktywne – w myśl zasady, że taniej jest zapobiegać niż usuwać skutki.

W dzisiejszych realiach biznesowych, gdzie o cenie decyduje klient, drogą do większej rentowności jest obniżanie kosztów, redukcja zbędnych kosztów. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala zidentyfikować miejsca, gdzie pojawia się marnotrawstwo (ponoszone nakłady na bezpieczeństwo nie pozwalają osiągnąć zmierzonych celów), jak również wdrożyć optymalne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników.

Korzyści z wdrożenia Systemu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

 • zmniejszenie wypadków przy pracy, kosztów związanych z wypadkami,
 • polepszenie Jakości Produkcji - wydajność pracownika,
 • wzmocnienie pozycji i wizerunku pracodawcy na rynku jako dbającego o bezpieczne warunki pracy,
 • bezpieczne warunki pracy zmniejsza stres związany z obawą o utratę zdrowia lub życia,
 • zwiększona przetargowa wiarygodność pracodawcy,
 • możliwości zapewnienia swoich klientów, że współpracują z firmą, która zwraca uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • zapewnienie ciągłości prowadzenia procesów biznesowych (eliminacja przerw związanych z ciężkimi i śmiertelnymi wypadkami przy pracy),
 • możliwe zmniejszenie kosztów,
 • poprawa i ciągłe doskonalenie procesów wewnętrznych,
 • zmniejszenie liczby chorób zawodowych i kosztów z nimi związanych,
 • korzyści marketingowe,
 • zwiększenie świadomości BHP wśród pracowników,
 • ciągłe monitorowanie ryzyka zawodowego,
 • uporządkowanie dokumentacji związanej z realizacją usług oraz poprawa organizacji pracy.

Jeśli planujesz wdrożenie lub doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem skontaktuj się z nami pod numerem: 604 601 277.

© 2018 FTH TomTech