Previous Next

Każda firma przetwarza informacje, informacje które w dzisiejszej gospodarce stanowią często o istnieniu przedsiębiorstwa. Brak skutecznego narzędzia chroniącego te tajemnice naraża przedsiębiorstwo na straty, odpowiedzialność cywilną lub karną, a czasem zagraża jego istnieniu na rynku. Dlatego firmy budując system zarządzania organizacją kładą coraz większy nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom. Żadna organizacja nie musi samodzielnie odkrywać reguł budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, można skorzystać z dobrych praktyk inżynierskich w tym zakresie, czyli standardów ISO/IEC 27001 związanych z budową systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Skorzystanie z normy ISO/IEC 27001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pozwala na metodyczne wdrożenie systemu obejmującego swym zasięgiem wszystkie istotne z punktu wiedzenia ochrony przetwarzanych informacji obszary bezpieczeństwa: 

 • teleinformatycznego,
 • osobowego,
 • prawnego,
 • fizycznego.

 

Oferujemy Państwu pomoc w budowie i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego o wymagania normy ISO/IEC 27001. Naszym wspólnym celem jest skuteczny system dopasowany do Państwa działalności.

 

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

 • ograniczenie ryzyk biznesowych,
 • wzrost zaufania kontrahentów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa informacji kluczowych z punktu widzenia biznesowego,
 • spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (RODO):
  • ocena ryzyka związana z ochroną danych osobowych (Data Protection Impact Assessment),
  • zarządzanie incydentami w związanymi z utratą danych osobowych,
  • zarządzanie aktywami jakimi są dane osobowe oraz narzędziami do ich przetwarzania,
  • zachowania prawa do prywatności osób których dane przetwarzamy,
  • zachowanie warunków dostępu do danych osobowych,
  • ustanowienie relacji z kontrahentami w zakresie wymiany/przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu: 604 601 277.

© 2018 FTH TomTech