Wymogi stawiane przed współczesnymi przedsiębiorstwami powodują, że o ich zdolności konkurencyjnej decyduje szybkość z jaką potrafią się dostosować do zmian otoczenia organizacji. Zmian, które są determinowane szybkością rozwoju nauki i techniki, organizacje dostosowują się poprzez ciągłe doskonalenie i zmiany wewnętrzne. Ułatwiają to zadanie systemy zarządzania, które swym zasięgiem obejmują praktycznie wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oferujemy Państwu wsparcie podczas procesu wdrażania systemu zarządzania, a następnie jego doskonalenia. Specjalizujemy się w systemach zarządzania:

Podjęcie decyzji wdrożenia systemu zarządzania opartego o wymagania norm jest decyzją biznesową określająca kierunek rozwoju organizacji. Dlatego też system ten musi zostać dostosowany do organizacji, jej potrzeb i planów. Nasi konsultanci wesprą Państwa w opracowaniu rozwiązań podnoszących efektywność biznesową przedsiębiorstwa. Udział w pracach wdrożeniowych doświadczonych konsultantów gwarantuje stworzenie systemu będącego narzędziem dzięki któremu Państwa organizacja osiągnie stawiane przed nią cele skuteczniej i efektywniej.

Korzyści z wykorzystania narzędzia jakim jest system zarządzania oparty o międzynarodowe standardy ISO:

  • efektywniejsze zarządzanie organizacją,
  • zapewnienie minimalnego standardu działania każdego pracownika,
  • zwiększenie samodzielności pracowników w ustalonych ramach działania
  • eliminacja sporów kompetencyjnych,
  • zmniejszenie zagrożenia dla ciągłości działania firmy w przypadku nieobecności pracownika,
  • ciągłą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na ustalonym poziomie,
  • umiejętność uczenia się organizacji,
  • budowa wizerunku organizacji przywiązującej wagę do bezpieczeństwa, jakości i dbałości o środowisko,
  • zwiększenie zaufania klientów.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu: 604 601 277.

© 2018 FTH TomTech