Ochrona danych osobowych

Oferujemy usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom w szczególności danym osobowym.

W zakres oferowanych usług wchodzi:

  • audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych, RODO i przepisy sektorowe),
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • pełnienie funkcji doradcy w zakresie bezpieczeństwa informacji / inspektora ochrony danych osobowych,
  • szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji w tym zasad ochrony danych osobowych.

Opisywane zadania możemy wykonywać w ramach kompleksowego nadzoru nad bezpieczeństwa informacji w firmie, lub poszczególne zadania w ramach jednorazowych zleceń.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu: 604 601 277. 

© 2018 FTH TomTech