Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Techniczno-Handlowa TomTech Tomasz Szczygieł, 39-300 Mielec, ul. Przemysłowa 24
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających (np.: podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy lub celem odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie,
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
  7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolna. Jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.
© 2018 FTH TomTech