Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek stosowania procesów oraz organizowania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny dla pracowników. Pomocną w tym zakresie jest służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 1997 roku Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 ze zm.) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć obowiązki służby bhp specjalistom spoza zakładu.

 Na mocy powyższego przepisu wykonujemy zadania służby bhp jako zewnętrzna służba bhp. W ramach zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy:

  • szkolenia wstępne - instruktaż ogólny,
  • przeprowadzanie kompleksowych i problemowych audytów stanu bhp,
  • sporządzanie analiz stanu bhp,
  • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie instrukcji bezpiecznej pracy,
  • udział w badaniu przyczyn i okoliczności wypadków,
  • prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji bhp,
  • udział w przeprowadzaniu badań środowiska pracy,
  • konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opisywane zadania możemy wykonywać w ramach kompleksowego nadzoru nad stanem bhp w firmie, lub poszczególne zadania w ramach jednorazowych zleceń.

Oferujemy również usługi związane ze wspomaganiem pracy istniejącej w organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do kontaktu: 604 601 277.

© 2018 FTH TomTech